Perion

טכנולוגיה
קונספט, עיצוב ופיתוח אתר Perion. המפתחת טכנלוגיות AdTech מתקדמות, הנמצאות בשימוש המותגים המובילים בעולם. את הסיפור של Perion בחרנו להעביר באמצעות שפה חזותית פשוטה, אנימציות, צורות גיאומטריות בצבעים חיים בעלי אימקפט. זאת על מנת להנגיש מידע מורכב בצורה שבה לקוחות ומשקיעים פוטנציאליים ילמדו יבינו ואף יהנו מהתהליך. חברת Perion היא חברה ציבורית הנסחרת ב-NASDAQ ובהתאם לכך מוצגים הנתונים המתאמים למגוון רחב של סוגי גולשים: ממשקעים ועד לקוחות קצה.
צפו באתר