®Moovcare

רפואה
עיצוב ופיתוח מקבץ אתרים עבור חברת Sivan Innovation, המפתחת אפליקציות הנמצאות בשימוש בשוק הרפואה הבינלאומי. באתר נעשה שימוש בשפה חזותית ייחודית המבוססת איורים ואנימציות מורכבות. כל זאת כדי להעביר מסרים מורכבים בצורה מופשטת וקריאה. על מנת למקד את הפעילות למגוון קהלי יעד, תכננו אתרים נפרדים עבור אפליקציית ®Moovcare - מוצר הדגל של החברה, אתר נפרד לאפליקציית ®Smokecheck ואתר נוסף עבור חברת הפיתוח Sivan Innovation.
צפו באתר