אינפיניה

איסוף ומחזור נייר
פיתוח ועיצוב אתר עבור חברת אינפיניה. האתר מספר את סיפור החברה וכולל קטלוג אריזות, מידע פיננסי, בלוג ועוד. חברת אינפיניה עובדת בכלכלה מעגלית - איסוף פסולת נייר אשר ממנה מייצרים גלילי קרטון שהופכים לאריזות ומוצרי נייר. את הרעיון בחרנו להעביר בצורה ויזואלית, באנימציות וטקסטורות של קרטון המלוות את האתר.
צפו באתר